e-naročila /
e-order form
 

Veduta AŽ, d.o.o.

založnica razkošnih fotografskih knjig o Sloveniji

Veduta AŽ, d.o.o. je dinamična zasebna založba, ki svoj knjižni program in ustvarjalna prizadevanja usmerja v izdajanje obsežnih, likovno in vsebinsko dognanih fotografskih monografij o sodobni Sloveniji, njeni naravi in ljudeh. Njene publikacije so po avtorski plati ambiciozno zastavljene, po oblikovalski in tiskarski pa vrhunsko izvedene. Imajo dokumentarno vrednost, saj reportersko in publicistično vešče odsevajo slovensko realnost, ki jo njeni avtorji dograjujejo tudi z umetniškimi presežki. Da bi Slovenijo lahko približali tujim obiskovalcem in jo obenem promovirali v tujini, je Veduta AŽ, d.o.o. vsako svojo knjigo izdala posebej tudi z angleškim spremnim besedilom, o lipicancih pa še v nemškem.Veduta AŽ, d.o.o.

book publisher of luxurious photography books about Slovenia

Veduta AŽ, d.o.o. is a dynamic private publishing house, its book programme and its creative efforts favour publishing extensive photomonographs with an exquisite design and an outstanding substance about contemporary Slovenia, its nature and its people. Its publications are ambitiously conceived as the contribution of the author is concerned and of top quality in terms of design and printing. As its publications reflect Slovene reality through the skilful eye of a reporter, they are valuable as documentaries, enriched by artistic superlatives of its authors. In order to bring Slovenia closer to foreign visitors and to promote Slovenia abroad, Veduta A d.o.o. has published each book with the text also in English and the book about the Lipizzaners with a German text as well.