e-naročila /
e-order form
Joco Žnidaršič
Plevančeva 33, Ljubljana

Email: veduta_az@t-2.net
Tel/Fax: 01 5171452
GSM: 041 614571

portret

Joco Žnidaršič

Rojen 20. marca 1938 v Šoštanju. Leta 1963 je absolviral na ljubljanski medicinski fakulteti. Že med študijem se je začel ukvarjati z reportažno in umetniško fotografijo in se je pozneje tej dejavnosti povsem posvetil. Delal je kot fotoreporter pri Študentski tribuni, TT-ju Tovarišu, od leta 1974 pa do upokojitve kot urednik fotografije pri Delu.

Poleg novinarskega dela je ustvaril številne fotomonografije, ki so mu prinesle sloves enega najvidnejših slovenskih umetniških in reporterskih fotografov. Omenimo naj le samostojne fotomonografije: Foto Joco Žnidaršič, Ljubljana, Bohinj, Slovenski vinogradi, Pot k očetu (himalajski potopis), Dobimo se na tržnici, Golf na Slovenskem, Deset let je Slovenija država, Moja Slovenija, Lipicanci, Najlepša pot zeleni prstan Ljubljane ter Ljubljana lepa in prijazna, na katere se je kritika odzvala z visokimi ocenami, knjižno občinstvo pa z dobrim sprejemom.

Zasnoval in uredil je še dvajset drugih fotomonografij, v katerih je imel tudi pomemben fotografski avtorski delež. Med njimi so bile posebej uspešne: Zakladi Slovenije (prva izdaja), Vojna za Slovenijo, Lepa Slovenija, Planica (I.. in II.) in Slovenija lepotica Evrope.

Joco Žnidaršič je mednarodni mojster umetniške fotografije – EFIAP. Prejel je več kot petdeset domačih in tujih nagrad in priznanj za svoje delo. Nekatere najpomembnejše med njimi so: nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, Puharjeva plaketa za življenjsko delo, nagrada »Consortium veritatis« - najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo. Je edini prejemnik nagrade »World Press Photo« na Slovenskem. Leta 2009. ga je predsednik republike Slovenije odlikoval z »Zlatim redom za zasluge« za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije.
Deluje kot svobodni fotoreporter in solastnik založbe Veduta AŽ, d.o.o., ki izdaja fotomonografije.
Leta 2013 je prejel nagrado glavnega mesta Ljubljane.Born on March 20 1938 in Šoštanj, Slovenia. Graduated from the Faculty of Medicine in Ljubljana in 1963. During his studies he took up press and art photography to which in subsequent years he devoted himself fully. As a press photographer he worked for »Študentska tribuna« and »TT Tovariš«, and was the photography editor for the »Delo« daily newspaper from 1974 until his retirement.

Beside his work as a press photographer he published numerous photomonographs which have brought him a reputation as one of the most prominent Slovene press and art photographers. Let us mention only his independent photomonographs: »Photo Joco Žnidaršič«, »Ljubljana«, »Bohinj«, »Slovene Vineyards«, »A Road to the Father« (Travelling in the Himalayas), »See You at the Market«, »Golf in Slovenia«, »The First Ten Years«, »Slovenia My Country«, »The Lipizzan Horses«, »The Prittiest path - the green ring of Ljubljana« and »Ljubljana Nice and Friendly« which were praised by the critics and embraced by the reading public.

He conceived and edited 20 more photomonographs with a significant contribution on his part. Some of the most successful were »The Treasures of Slovenia«, »War for Slovenia«, »Beautiful Slovenia« and »Planica«.

Joco Žnidaršič was awarded the title of excellence in art photography (EFIAP). He received »Puhar Award« for his lifetime achiavement and »Consortium Veritatis Award« for lifetime achivement and advancement of journalism in Slovenia. In 2009. the President of the Republic of Slovenia conferred on him Golden Order for Services for lifetime achivement in the area of photography and for a period valuable contribution to Slovenia s visibility.
He has received more than 50 domestic and international awards including World Press Photo Award, the Prešeren Fund Award and the Župančič Award. He works as a free-lance photographer.
In 2013 he received award of the capital city Ljubljana.